Menu Chirashi

IMG 2226

C1    15,00€

1 soupe, 1 salade
Chirashi saumon

IMG 2228  

C2    15,00€

1 soupe, 1 salade
Chirashi saumon  thon

IMG 2229  

C3    16,50€

1 soupe, 1 salade
Chirashi saumon / avocat

IMG 2230  

C4    16,50€

1 soupe, 1 salade
Chirashi assorti  (saumon, thon, daurade, marlin)

 C5

C5    25,00€

1 soupe, 1 salade
Chirashi anguille

Copyright © 2018 Toyotomi97